VietinBank mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
02/04/2018 1:38:48 CH        -

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

2. Thời gian: từ 7h30’ thứ Bảy - ngày 21/4/2018.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2018.

4. Nội dung Đại hội:

  • Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
  • Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018;
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
  • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  • Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018;
  • Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
  • Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

5. Tài liệu họp Đại hội: Giấy mời họp được gửi từ ngày 2/4/2018 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông truy cập website http://investor.vietinbank.vn, mục “Thông tin dành cho cổ đông”     “Sự kiện” để nhận tài liệu họp Đại hội.

6. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 10h30’ ngày 13/4/2018 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

Ban Thư ký HĐQT VietinBank

Địa chỉ: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Fax: 024.39412637, Email: investor@vietinbank.vn

7. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của VietinBank). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban Tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

8. Một số thông tin khác:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến VietinBank chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông; số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ; nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp và lý do đưa ra kiến nghị.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: 024.39413622; Fax: 024.39412637 hoặc gửi Email theo địa chỉ investor@vietinbank.vn.

Trân trọng!

Ban Tổ chức Đại hội

Tin mới hơn
26/03 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024
09/12 HĐQT VietinBank bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các nhân sự cấp cao
08/12 VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
01/11 VietinBank có tân Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc
22/10 Thanh toán lãi Trái phiếu VietinBank phát hành đợt 1 năm 2017
17/08 Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VietinBank
03/07 VietinBank phát hành 243.510 trái phiếu ra công chúng năm 2018
28/06 VietinBank dẫn đầu về Dịch vụ chăm sóc khách hàng
28/06 Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ dự Tọa đàm Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018
23/06 Cuộc họp Ủy Ban Chỉ đạo Hợp tác Chiến lược VietinBank - MUFG Bank lần thứ 11
Tin cũ hơn
27/02 Fitch xếp hạng tín nhiệm VietinBank mức “B+” với triển vọng “Ổn định”
21/02 VietinBank vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ thăm và chúc Tết
20/02 VietinBank và câu chuyện Basel II
20/02 Vietinbank - Ngân hàng điện tử tiêu biểu nhất Việt Nam
19/02 Dấu ấn đối tác chiến lược
18/02 VietinBank: Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam
18/02 VietinBank với Kế hoạch Kinh doanh trung hạn 2018 - 2020
17/02 Dồn sức cho mục tiêu lớn 2018
16/02 VietinBank: 30 năm phát triển và kỳ vọng đột phá
15/02 Cầu nối kinh tế Việt Nam với thế giới

 

CTG 
21.000
20/06/2019


+0,75 (3,70%)
Khối lượng 5.590.770
(+291,30%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 959,18
(+1,00%)


Liên kết Website