Thông tin cổ phiếu
Ngày niêm yết 16/07/2009
Mệnh giá 10.000
Tổng số cổ phiếu niêm yết 3.723.404.556
Giá ngày giao dịch đầu tiên 40.100
Tổng số CP đang lưu hành 3.738.526.191
Sàn đang niêm yết HSX
CTG 
21.000
20/06/2019


+0,75 (3,70%)
Khối lượng 5.590.770
(+291,30%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 959,18
(+1,00%)


Liên kết Website