Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
15/09/2017 8:31:49 SA        -

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  • Mã chứng khoán: CTG.
  • Mã ISIN: VN000000CTG7
  • Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;

                                          (2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.

  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  • Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28 tháng 09 năm 2017.
  • Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17 tháng 10 năm 2017.
  • Địa điểm thực hiện:

  +  Đối với chứng khoán CTG đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  +  Đối với chứng khoán CTG chưa lưu ký: Cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân để nhận cổ tức tại CTCP Chứng khoán VietinBank - 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/10/2017 hoặc thông qua hình thức chuyển khoản. Chi tiết xin liên hệ: Phòng kế toán (1900 58 88 66 - Máy lẻ 2) hoặc Phòng Dịch vụ chứng khoán (024.39741771 - Máy lẻ 6999) - Website: www.vietinbanksc.com.vn 

  • Khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách Nhà nước đối với thu nhập cá nhân từ việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: VietinBank sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN là 5% trước khi thực hiện chi trả Cổ tức (lợi tức cổ phần) năm 2016 cho cổ đông là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo danh sách chốt ngày 28/09/2017.

Mọi thông tin liên quan đến việc trả cổ tức năm 2016, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Thư ký HĐQT theo số máy: 024.39413622 hoặc gửi email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn 

 

Tài liệu:

 

+ Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt [ VN ]  
+ Thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt [ VN ]  


  

Tin mới hơn
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tin cũ hơn
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03/01 Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
11/06 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
07/05 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013

 

CTG 
20.800
15/02/2019


-0,05 (-0,24%)
Khối lượng 4.246.880
(-15,67%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 950,89
(-0,15%)


Liên kết Website