Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
07/05/2014        

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
Cụ thể như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Mã chứng khoán: CTG.
- Mã ISIN: VN000000CTG7
- Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;
                                 (2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 5 năm 2014.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 6 tháng 6 năm 2014
 

 

CTG 
24.950
17/01/2020


+0,05 (0,20%)
Khối lượng 7.722.750
(-3,50%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 978,96
(+0,48%)


Liên kết Website