SỨ MỆNH

Là ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế.

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn tài chính - ngân hàng hiện đại, đa năng, có tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hướng đến khách hàng; Hướng đến sự hoàn hảo; Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiện đại; Trung thực, chính trực, minh bạch, đạo đức nghề nghiệp; Sự tôn trọng; Bảo vệ và phát triển thương hiệu; Phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

 

CTG 
18.450
02/10/2017


-0,05 (-0,27%)
Khối lượng 867.190
(-11,57%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 802,23
(-0,27%)


Liên kết Website