Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019 của VietinBank
26/03/2020       

 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019.

Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây.

Tệp đính kèm:  CV CBTT BCTN 2019.pdf
Tin mới hơn
27/03 Công bố thông tin ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2020
Tin cũ hơn
11/03 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
06/03 Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
06/03 Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán
03/03 Công bố thông tin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019
28/02 Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận riêng lẻ sau thuế đã kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
25/02 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ năm 2019 đã được kiểm toán
18/02 CBTT gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của VietinBank
21/01 Công bố thông tin Báo cáo Quản trị năm 2019
21/01 VietinBank công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2019
13/01 Báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan không còn là cổ đông lớn - IFC và Quỹ IFC

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
18.300
+1,10 (6,40%)


01.04.2020

Khối lượng giao dịch 5.514.550
(-9,64%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 680,23
(+2,67%)