Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019
16/10/2020       

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019. Cụ thể như sau:

 

Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tên giao dịch: VietinBank

Trụ sở chính: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030 Fax: 04 39421032

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Mã chứng khoán: CTG.

Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;

(2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 5 tháng 11 năm 2020

Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung cụ thể:

1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

2. Thời gian thực hiện:

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 13/11/2020

- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 13/11/2020 đến 17h00’ chiều ngày 23/11/2020.

- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 23/11/2020.

3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019. 

Tin mới hơn
04/12 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông
04/12 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019
01/12 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con (VBI)
01/12 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương niêm yết trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2020
24/11 CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
13/11 CBTT NQ HĐQT VietinBank phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
05/11 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty liên kết – Indovina Bank
28/10 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý III/2020
Tin cũ hơn
16/10 Công bố thông tin tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019
02/10 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank
01/10 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020
01/10 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VBI
01/10 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VietinBank Leasing
30/09 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VBI
24/09 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con – VBI
26/08 Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020
18/08 Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2020 riêng lẻ và hợp nhất đã được soát xét
07/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 4 & đợt 5 năm 2020

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
34.700
+0,90 (2,66%)


04.12.2020

Khối lượng giao dịch 21.282.610
(+240,18%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1021,49
(+0,17%)