VietinBank có tân Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc
VietinBank - 01/11/2018       

Ngày 31/10/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 568/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Ông Lê Đức Thọ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank

Theo đó, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 399/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 thôi giao phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT VietinBank đối với ông Cát Quang Dương và thống nhất bầu ông Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 31/10/2018.

Ông Lê Đức Thọ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank.

Cũng trong ngày 31/10, HĐQT VietinBank đã ban hành Quyết định số 1368/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Minh Bình - Phó Tổng Giám đốc VietinBank kể từ ngày 31/10/2018.

Ông Trần Minh Bình giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc VietinBank từ 31/10/2018

Ông Trần Minh Bình thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm Tổng Giám đốc VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ VietinBank và quy chế, quy định nội bộ VietinBank.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2018 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

VietinBank xin trân trọng giới thiệu tiểu sử của Tân Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc VietinBank:

1. Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank:

Họ và tên: Lê Đức Thọ

Ngày tháng năm sinh: 25/7/1970

Quê quán: Phú Thọ

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân, chuyên ngành Kế hoạch hóa KTQD, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội;

- Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Tiến sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trình độ chính trị: Cao cấp

Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT VietinBank

Quá trình công tác:

 • 11/1991 - 12/1992: Cán bộ Phòng Kế toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 01/1993 - 3/1995: Cán bộ Phòng Thông tin điện toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 4/1995 - 8/1996: Cán bộ Phòng Tín dụng Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 9/1996 - 12/1996: Tổ trưởng Tổ thẩm định thuộc Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 01/1997 - 4/2002: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ; 
 • 5/2002 - 5/2003: Cán bộ Phòng Tín dụng Trung, dài hạn và Quản lý Dự án Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 6/2003 - 10/2003: Phó Trưởng phòng Cân đối Tổng hợp Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 11/2003 - 02/2006: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Đầu tư Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 3/2006 - 3/2010: Trưởng Phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; 
 • 4/2010 - 8/2013: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
 • 8/2013 - 4/2014: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • 4/2014 - 10/2018: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
 • 31/10/2018 - Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

2. Ông Trần Minh Bình - Quyền Tổng Giám đốc VietinBank:

Họ và tên: Trần Minh Bình

Ngày tháng năm sinh: 7/12/1974

Quê quán: Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: 

- Cử nhân, chuyên ngành Kế toán, Học viện Ngân hàng;

- Thạc sỹ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân - Đại học ULB (Bỉ).

Trình độ chính trị: Cao cấp

Vị trí công tác hiện nay: Quyền Tổng giám đốc VietinBank

Quá trình công tác:

 • 1994 - 12/1998: Nhân viên tư vấn, Công ty Tư vấn Sealine Consultant;
 • 01/1999 - 7/2003: Nhân viên Phòng Thanh toán quốc tế, Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 8/2003 - 3/2005: Thư ký Văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 4/2005 - 6/2007: Phó phòng Dịch vụ Thẻ Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 7/2007 - 7/2010: Giám đốc Trung tâm Thẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
 • 8/2010 - 12/2011: Trưởng Phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
 • 01/2012 - 5/2012: Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nguyễn Trãi;
 • 5/2012 - 8/2012: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;
 • 9/2012 - 12/2013: Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;
 • 12/2013 - 5/2014: Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và thị trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
 • 5/2014 - 6/2015: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và thị trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
 • 6/2015 - 01/2017: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và thị trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chủ tịch Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào;
 • 1/2017 - 8/2018: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và thị trường kiêm Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chủ tịch Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào;
 • 8/2018 - 10/2018: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chủ tịch Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào;
 • 31/10/2018 - Nay: Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

PV

 

Tin mới hơn
26/03 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024
09/12 HĐQT VietinBank bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các nhân sự cấp cao
08/12 VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Tin cũ hơn
22/10 Thanh toán lãi Trái phiếu VietinBank phát hành đợt 1 năm 2017
17/08 Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VietinBank
03/07 VietinBank phát hành 243.510 trái phiếu ra công chúng năm 2018
28/06 VietinBank dẫn đầu về Dịch vụ chăm sóc khách hàng
28/06 Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ dự Tọa đàm Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018
23/06 Cuộc họp Ủy Ban Chỉ đạo Hợp tác Chiến lược VietinBank - MUFG Bank lần thứ 11
23/05 Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm của VietinBank lên “BB-” với triển vọng Ổn định
27/04 Phát huy vai trò Ngân hàng Công Thương Việt Nam đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước
21/04 VietinBank tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
02/04 VietinBank mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
22.750
+0,35 (1,56%)


07.08.2020

Khối lượng giao dịch 3.870.640
(+32,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 841,46
(+0,17%)