Sự kiện sắp diễn ra
Không có sự kiện nào
Sự kiện & tài liệu

27/02/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024...
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11/2018

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. ...
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
07/03/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:...
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:
03/03/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của...
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của
01/12/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trân trọng thông báo tổ chức thành công lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả...
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trân trọng thông báo tổ chức thành công lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả
10/03/2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của VietinBank...
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của VietinBank
02/03/2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của VietinBank đã được tổ chức...
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của VietinBank đã được tổ chức
19/06/2014

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội...
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội
17/03/2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của VietinBank như sau: Thời gian...
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của VietinBank như sau: Thời gian
15/11/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank về việc chốt danh sách cổ đông...
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank về việc chốt danh sách cổ đông
23/07/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank về việc chốt danh sách cổ đông...
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank về việc chốt danh sách cổ đông
03/06/2013

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được tổ chức vào ngày 13/7/2013 tại Trường Đào tạo và phát...
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được tổ chức vào ngày 13/7/2013 tại Trường Đào tạo và phát
11/03/2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của VietinBank đã được tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 13/4/2013 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân...
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của VietinBank đã được tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 13/4/2013 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân
17/01/2013

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank Đại hội đồng cổ đông bất thường...
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank Đại hội đồng cổ đông bất thường
30/11/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012

Ngày 14/12/2012 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để VietinBank chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản....
Ngày 14/12/2012 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để VietinBank chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.
CTG 
24.950
17/01/2020


+0,05 (0,20%)
Khối lượng 7.722.750
(-3,50%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 978,96
(+0,48%)


Liên kết Website