Phát huy vai trò Ngân hàng Công Thương Việt Nam đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước

27/04/2018
 
Năm 2017 tiếp tục ghi nhận sự phát triển quan trọng của VietinBank. Hoạt động kinh doanh của VietinBank có sự tăng trưởng mạnh mẽ và bứt phá cả về quy mô và hiệu quả. Dư nợ tín dụng hợp nhất...
Chi tiết

VietinBank tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

21/04/2018
 
Ngày 21/4/2018, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của VietinBank đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết được thông qua.
Chi tiết
 


 

CTG 
29.300
27/04/2018


+1,05 (3,72%)
Khối lượng 7.885.450
(-7,29%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1014,98
(-2,46%)


Liên kết Website