CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT
1. Ủy ban Nhân sự
2. Ủy ban quản lý rủi ro
3. ỦY BAN CHÍNH SÁCH
 

 

CTG 
21.700
16/07/2019


+0,20 (0,93%)
Khối lượng 6.521.320
(+226,25%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 982,11
(+0,99%)


Liên kết Website