CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT
1. Ủy ban Nhân sự
2. Ủy ban quản lý rủi ro
3. ỦY BAN CHÍNH SÁCH
 

 

CTG 
19.900
06/09/2019


-0,05 (-0,25%)
Khối lượng 1.324.750
(+0,24%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 974,08
(-0,28%)


Liên kết Website