Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

Ông Lê Đức Thọ

Chủ tịch HĐQT

 

    

Ông Trần Minh Bình

Thành viên HĐQT

Bà Trần Thu Huyền

Thành viên HĐQT 

Ông Phùng Khắc Kế

Thành viên HĐQT

    

Ông Cát Quang Dương

Thành viên HĐQT

Ông Hideaki Takase

Thành viên HĐQT

HiroshiYamaguchi2405.jpg

Ông Hiroshi Yamaguchi

Thành viên HĐQT

 

 

 

 

 

CTG 
22.550
13/03/2019


+0,45 (2,04%)
Khối lượng 14.616.340
(+53,56%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1005,41
(+0,41%)


Liên kết Website