Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

Ông Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch HĐQT

 

Ông Lê Đức Thọ

Thành viên HĐQT

Ông Cát Quang Dương

Thành viên HĐQT

Ông Phùng Khắc Kế

Thành viên HĐQT độc lập

Ông Yotaro Agari

Thành viên HĐQT

HiroshiYamaguchi2405.jpg

Ông Hiroshi Yamaguchi

Thành viên HĐQT

 
 
 

Bà Nguyễn Hồng Vân

Thành viên HĐQT

Bà Trần Thu Huyền

Thành viên HĐQT

 

CTG 
18.450
02/10/2017


-0,05 (-0,27%)
Khối lượng 867.190
(-11,57%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 802,23
(-0,27%)


Liên kết Website