Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

Ông Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch HĐQT

 

Ông Lê Đức Thọ

Ủy viên HĐQT

Ông Cát Quang Dương

Ủy viên HĐQT

Ông Phùng Khắc Kế

Ủy viên HĐQT

  

Ông Hideaki Takase

Ủy viên HĐQT

ca3807dca06c8dca80ee83529d1e78d8.jpg

Ông Hiroshi Yamaguchi

Ủy viên HĐQT

 

 

 

Bà Nguyễn Hồng Vân

Ủy viên HĐQT

Bà Trần Thu Huyền

Ủy viên HĐQT

 
CTG 
25.350
21/06/2018


-0,80 (-3,06%)
Khối lượng 2.519.860
(-28,82%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 969,40
(0%)


Liên kết Website