CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBank
10/04/2020       

Ngày 11/3/2020, VietinBank đã công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 063/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 vào ngày 21/04/2020.

 

Ngày 03/4/2020, VietinBank đã nhận được Công văn số V493/2020-CTG/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đính kèm danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2020. VietinBank đã gửi Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách VSD cung cấp.

 

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBank được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank từ ngày 10/4/2020 tại đường dẫn “http://investor.vietinbank.vn” – “Sự kiện” – “Đại hội đồng cổ đông” – “2020” – “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội.

Tệp đính kèm:  CV CBTT tai lieu AGM 2020.pdf
Tin mới hơn
29/05 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng Bảo hiểm Tiền giai đoạn 2020-2021 với công ty con VBI
27/05 Công bố thông tin thay đổi Phó TGĐ VietinBank
27/05 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2020
24/05 CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBank
13/05 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
04/05 Công bố thông tin NQ HĐQT v.v phát hành trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2020
29/04 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI
28/04 Công bố thông tin công văn của Sở KH&ĐT TP. Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBank
27/04 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2020
24/04 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý I/2020
Tin cũ hơn
27/03 Công bố thông tin ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2020
26/03 Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019 của VietinBank
11/03 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
06/03 Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán
06/03 Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
03/03 Công bố thông tin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019
28/02 Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận riêng lẻ sau thuế đã kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
25/02 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ năm 2019 đã được kiểm toán
18/02 CBTT gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của VietinBank
21/01 VietinBank công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2019

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
23.850
+0,40 (1,71%)


03.06.2020

Khối lượng giao dịch 3.933.830
(-60,23%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 835,93
(+0,07%)