Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
21/01/2020       
Tệp đính kèm:  6. BC Quan tri 2019 - Ban CBTT.pdf

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
26.100
+1,70 (6,97%)


25.02.2020

Khối lượng giao dịch 9.764.100
(-23,22%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 909,67
(+0,70%)