Thoái vốn cổ phần của VietinBank đầu tư tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng
19/03/2019       
Ngày 19/03/2019, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông số 18/GCN-UBCK ngày 12/03/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp. VietinBank công bố thông tin liên quan đến việc chào bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB) ra công chúng của VietinBank:
 
1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông số 18/GCN-UBCK ngày 12/03/2019                                     [VN]
2. Bản thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng                                                                                                                                    [VN]
3. Bản cáo bạch VietinBank chào bán cổ phiếu SGB ra công chúng đã được UBCKNN chấp thuận                                                          [VN]
4. Nghị quyết HĐQT VietinBank v.v thoái vốn SGB                                                                                                                                      [VN]
5. Công văn xác nhận số cổ phần của VietinBank tại SGB                                                                                                                          [VN]
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - SGB                                                                                                                                           [VN]
7. BCTC hợp nhất Q4.2018 của SGB                                                                                                                                                          [VN]
8.  BCTC riêng lẻ Q4.2018 của SGB                                                                                                                                                            [VN]
9. BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 của SGB                                                                                                                                       [VN]
10. Quy chế đấu giá cổ phần SGB                                                                                                                                                               [VN]
11. Thông báo bán đấu giá cổ phần SGB                                                                                                                                                    [VN]
Tệp đính kèm:  CV CBTT thoai von SGB.pdf
Tin mới hơn
29/05 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng Bảo hiểm Tiền giai đoạn 2020-2021 với công ty con VBI
27/05 Công bố thông tin thay đổi Phó TGĐ VietinBank
27/05 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2020
24/05 CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBank
13/05 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
04/05 Công bố thông tin NQ HĐQT v.v phát hành trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2020
29/04 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI
28/04 Công bố thông tin công văn của Sở KH&ĐT TP. Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBank
27/04 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2020
24/04 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý I/2020
Tin cũ hơn
27/02 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
15/02 CBTT Gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 của VietinBank
13/02 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm D&O với VBI
30/01 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý IV/2018
29/01 Công bố thông tin Báo cáo Quản trị năm 2018
25/01 CBTT hoàn thành nộp thuế bổ sung theo Quyết định số 71/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế
23/01 CBTT Quyết định của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm
29/12 Công bố thông tin Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng tháng 6/2018
29/12 Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu tăng vốn cấp 2 đợt 6 năm 2018
28/12 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán với công ty con VietinBank Sc

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
23.850
+0,40 (1,71%)


03.06.2020

Khối lượng giao dịch 3.933.830
(-60,23%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 835,93
(+0,07%)