CBTT thông qua giao dịch với công ty con - VBI
24/10/2019        

 Ngày 31/5/2019, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT-NHCT2.1 v.v thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020 với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm VietinBank - VBI (công ty con của VietinBank). VietinBank đã công bố thông tin tại công văn số 522/HĐQT-NHCT2.1 ngày 31/5/2019.
Do yêu cầu công việc, ngày 24/10/2019, Hội đồng Quản trị VietinBank ban hành Nghị quyết số 357/NQ-HĐQT-NHCT2.1. Theo đó, HĐQT VietinBank nhất trí thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung (lần 1) Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020 với VBI.

Tin mới hơn
19/11 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - IFC và Quỹ IFC
01/11 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019
29/10 Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý III/2019
Tin cũ hơn
24/10 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI
07/10 Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019
02/10 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019
02/10 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty liên kết – Indovina Bank
30/09 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI
25/09 Công bố thông tin gia hạn thời gian đăng ký mua trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2019
29/08 CBTT thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty liên kết - Indovina Bank
27/08 CBTT kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 3 năm 2019 (lần thứ nhất)
22/08 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới với VBI
21/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2019

 

CTG 
21.300
20/11/2019


-0,20 (-0,93%)
Khối lượng 2.914.790
(-22,78%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 999,55
(+0,37%)


Liên kết Website