Công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu - PTGĐ Nguyễn Hoàng Dũng
09/05/2018 10:17:26 SA        -

 

1.      Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch

 

 

-         Họ và tên cá nhân: Nguyễn Hoàng Dũng

 

 

-         Quốc tịch: Việt Nam

 

 

-         Số CMND:

 

 

-         Địa chỉ liên hệ:

 

 

-         Điện thoại:                  - Fax:                               - Email:                        - Website:

 

 

-        Chức vụ hiện nay tại VietinBank: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

 

 

2.     Thông tin về người nội bộ của VietinBank là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch: Không có

 

 

3.      Mã chứng khoán giao dịch: CTG

 

 

4.    Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: …………  tại Công ty Chứng khoán …………….

 

 

5.    Số lượng, tỷlệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 43.024 cổ phiếu (0,001156%)

 

6.      Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 42.000 cổ phiếu

 

7.     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.024 cổ phiếu (0,0000275%)

 

 

8.      Mục đích thực hiện giao dịch: tài chính cá nhân

 

 

9.      Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh

 

 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/05/2018 đến ngày 13/6/2018

 

 

Tin mới hơn
08/12 Công bố thông tin bổ nhiệm PTGĐ VietinBank - Bà Nguyễn Hồng Vân
08/12 Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng giám đốc VietinBank - Ông Trần Minh Bình
08/12 Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
29/11 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con VBI
28/11 Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của VietinBank
09/11 Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành thành công trái phiếu tăng vốn cấp 2 đợt 4 năm 2018 (riêng lẻ)
02/11 Công bố thông tin về Người đại diện vốn nhà nước tại VietinBank.
01/11 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
01/11 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
01/11 Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2018
Tin cũ hơn
01/05 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con
27/04 Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
27/04 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con
27/04 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con
22/04 Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
17/04 Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2017
09/04 Công bố thông tin Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ 2018
30/03 Công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2017
07/03 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
06/03 Công bố thông tin Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 

CTG 
23.300
11/12/2018


+0,20 (0,87%)
Khối lượng 3.255.860
(-51,28%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 954,58
(-0,14%)


Liên kết Website