Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
07/03/2018 2:23:44 CH        -

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:  

1. Ngày đăng ký cuối cùngNgày 26 tháng 03 năm 2018

2. Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

4. Thời gian thực hiện:

-       Ngày gửi Thông báo mời họp cho cổ đông: Dự kiến ngày 02/04/2018

-       Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 21 tháng 4 năm 2018.

5. Địa điểm thực hiệnHội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

6. Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Tệp đính kèm:  3. Thong bao chot DS.pdf
Tin mới hơn
08/12 Công bố thông tin bổ nhiệm PTGĐ VietinBank - Bà Nguyễn Hồng Vân
08/12 Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng giám đốc VietinBank - Ông Trần Minh Bình
08/12 Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
29/11 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con VBI
28/11 Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của VietinBank
09/11 Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành thành công trái phiếu tăng vốn cấp 2 đợt 4 năm 2018 (riêng lẻ)
02/11 Công bố thông tin về Người đại diện vốn nhà nước tại VietinBank.
01/11 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
01/11 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
01/11 Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2018
Tin cũ hơn
06/03 Công bố thông tin Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
01/03 Công bố thông tin ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2018
13/02 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Cấp quản lý (D&O) giai đoạn 2018 - 2019 giữa VietinBank với công ty con - VBI
13/02 Công bố thông tin UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian CBTT BCTC năm 2018 cho VietinBank
30/01 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý IV.2017
30/01 Công bố thông tin Báo cáo quản trị 2017
25/01 Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - PTGĐ Trần Công Quỳnh Lân
10/01 Công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu - PTGĐ Trần Công Quỳnh Lân
09/01 Công bố thông tin điều chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
15/12 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017

 

CTG 
23.300
11/12/2018


+0,20 (0,87%)
Khối lượng 3.255.860
(-51,28%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 954,58
(-0,14%)


Liên kết Website