Công bố thông tin điều chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
09/01/2018 5:14:14 CH        -

Ngày 8/1/2018, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được công văn số 150/KTNN-TH của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc gửi báo cáo kiểm toán BCTC năm 2016 của VietinBank.

Theo đó, VietinBank đã thực hiện điều chỉnh số liệu BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2016 được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập theo báo cáo kiểm toán của KTNN.

Do KTNN chỉ điều chỉnh số liệu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất nên VietinBank phải điều chỉnh tương ứng với Bảng cân đối kế toán riêng lẻ và Báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không bị điều chỉnh) theo Phụ lục đính kèm.

Việc điều chỉnh số liệu BCTC kiểm toán năm 2016 được thực hiện cho số liệu đầu kỳ BCTC Quý IV/2017, các số liệu trên BCTC Quý I, II và III/2017 giữ nguyên không thay đổi.

Các điều chỉnh chủ yếu bao gồm:

·      Đối với Bảng cân đối kế toán: điều chỉnh phân loại nợ, nguyên giá tài sản cố định, khấu hao, tài sản có khác, các khoản phải trả và công nợ khác.

·      Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: điều chỉnh chi phí dự phòng, chi phí hoạt động, thu nhập lãi, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng.

Tệp đính kèm:  CBTT Dieu chinh BCTC KT 2016.pdf
Tin mới hơn
08/12 Công bố thông tin bổ nhiệm PTGĐ VietinBank - Bà Nguyễn Hồng Vân
08/12 Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng giám đốc VietinBank - Ông Trần Minh Bình
08/12 Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
29/11 Công bố thông tin thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con VBI
28/11 Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của VietinBank
09/11 Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành thành công trái phiếu tăng vốn cấp 2 đợt 4 năm 2018 (riêng lẻ)
02/11 Công bố thông tin về Người đại diện vốn nhà nước tại VietinBank.
01/11 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
01/11 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
01/11 Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2018
Tin cũ hơn
15/12 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017
12/12 Công bố thông tin điều chỉnh thời gian đăng ký mua trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2 năm 2017
22/11 Công bố thông tin Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017
17/11 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2017
13/11 Công bố thông tin điều chỉnh thời gian đăng ký mua trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2017
27/10 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý III.2017
24/10 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho hệ thống VietinBank giai đoạn 2017-2019 với công ty con - VBI
20/10 Công bố thông tin Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng
22/09 CBTT thông qua Hợp đồng Tư vấn phát hành, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán cho Trái phiếu VietinBank (dự kiến phát hành ra công chúng năm 2017) với VietinBank Sc
15/09 Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

 

CTG 
23.300
11/12/2018


+0,20 (0,87%)
Khối lượng 3.255.860
(-51,28%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 954,58
(-0,14%)


Liên kết Website