Công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu - PTGĐ Trần Công Quỳnh Lân
10/01/2018 3:30:39 CH        -

1.   Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch

-     Họ và tên cá nhân: Trần Công Quỳnh Lân

-     Quốc tịch: Việt Nam

-     Số CMND: ...............

-     Địa chỉ liên hệ: ...............................

-     Điện thoại: ................. - Fax: .................. - Email: ....................

-    Chức vụ hiện nay tại VietinBank: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

2.   Thông tin về người nội bộ của VietinBank là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch: Không có

3.   Mã chứng khoán giao dịch: CTG

4.   Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: ............. tại công ty chứng khoán..................

5.   Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.920 cổ phiếu (0,00086%)

6.   Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 31.920 cổ phiếu

7.   Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (0%)

8.   Mục đích thực hiện giao dịch: tài chính cá nhân

9.   Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 16/1/2018 đến ngày 15/02/2018

 

Tin mới hơn
22/08 Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận Quý 2 năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017
21/08 Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2018 riêng lẻ và hợp nhất đã được soát xét.
30/07 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý II.2018
30/07 Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018
23/07 Công bố thông tin thành viên phụ trách HĐQT VietinBank.
13/07 Công bố thông tin về người đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank
11/07 Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành trái phiếu thường (riêng lẻ) đợt 1 năm 2018
03/07 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2018
26/06 Công bố thông tin gia hạn thời gian đăng ký mua trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2018 của VietinBank.
26/06 Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu tăng vốn cấp 2 đợt 3 năm 2018
Tin cũ hơn
09/01 Công bố thông tin điều chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
15/12 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017
12/12 Công bố thông tin điều chỉnh thời gian đăng ký mua trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2 năm 2017
22/11 Công bố thông tin Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017
17/11 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2017
13/11 Công bố thông tin điều chỉnh thời gian đăng ký mua trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2017
27/10 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý III.2017
24/10 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho hệ thống VietinBank giai đoạn 2017-2019 với công ty con - VBI
20/10 Công bố thông tin Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng
22/09 CBTT thông qua Hợp đồng Tư vấn phát hành, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán cho Trái phiếu VietinBank (dự kiến phát hành ra công chúng năm 2017) với VietinBank Sc

 

CTG 
26.800
19/09/2018


-0,10 (-0,37%)
Khối lượng 5.157.360
(+40,33%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 995,54
(+0,21%)


Liên kết Website