Công bố thông tin Điều lệ sửa đổi năm 2017 của VietinBank
30/05/2017        -

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2017.

 

Căn cứ Công văn số 3846/NHNN-TTGSNH ngày 24/5/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận việc đăng ký các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của VietinBank thông qua theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2017.

 

VietinBank đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank.

Tệp đính kèm:  CV CBTT Dieu Le.pdf
Tin mới hơn
26/07 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm máy ATM và tiền trong máy ATM với công ty con - VBI
Tin cũ hơn
26/05 Công bố thông tin về đăng ký Điều lệ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
16/05 Thay đổi Phó Tổng giám đốc VietinBank
28/04 Công bố thông tin BCTC hợp nhất và riêng lẻ Quý I/2017
28/04 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm Tiền và Lòng trung thành với công ty con - VBI
28/04 CBTT thông qua Hợp đồng bảo hiểm toàn diện ngân hàng và tội phạm công nghệ với công ty con - VBI
28/04 Bà Bùi Như Ý - PTGĐ VietinBank nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
21/04 Công bố thông tin chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VietinBank tại VietinAviva
20/04 VietinBank công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016
18/04 Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017
31/03 Công bố thông tin BCTC kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2016

 

CTG 
19.300
27/07/2017


-0,15 (-0,77%)
Khối lượng 2.048.880
(-23,42%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 771,50
(-0,31%)


Liên kết Website