Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
26/08/2013        

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTG

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2013

- Lý do và mục đích:

        + Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt;

        + Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

 

CTG 
19.900
06/09/2019


-0,05 (-0,25%)
Khối lượng 1.324.750
(+0,24%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 974,08
(-0,28%)


Liên kết Website