CTG 
14.200
24/10/2014


-0,10 (-0,70%)
Khối lượng 436.910
(+421,62%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 591,51
(-0,34%)


CTG - Phân tích kết quả kinh doanh Quý 2/2012
24/09/2012        -