CTG 
14.300
22/10/2014


0,00 (0,00%)
Khối lượng 234.770
(-10,25%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 601,59
(+0,17%)


CTG - Phân tích kết quả kinh doanh Quý 2/2012
24/09/2012        -