CTG 
17.100
26/01/2015


+0,50 (3,01%)
Khối lượng 2.945.000
(+50,47%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 580,64
(-0,30%)


CTG - Phân tích kết quả kinh doanh Quý 2/2012
24/09/2012        -