CTG 
22.500
31/07/2015


-0,30 (-1,32%)
Khối lượng 2.225.520
(+7,13%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 621,06
(-0,88%)


CTG - Phân tích kết quả kinh doanh Quý 2/2012
24/09/2012        -