CTG 
19.100
27/11/2015


-0,40 (-2,05%)
Khối lượng 644.630
(+9,50%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 582,86
(-1,28%)


CTG - Phân tích kết quả kinh doanh Quý 2/2012
24/09/2012        -