CTG 
14.600
28/07/2014


0,00 (0,00%)
Khối lượng 303.680
(+4,82%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 589,45
(-1,78%)


CTG - Phân tích kết quả kinh doanh Quý 2/2012
24/09/2012        -