CTG 
14.000
18/12/2014


+0,20 (1,45%)
Khối lượng 53.110
(-90,92%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 527,86
(+1,86%)


CTG - Phân tích kết quả kinh doanh Quý 2/2012
24/09/2012        -