CTG 
14.600
23/07/2014


0,00 (0,00%)
Khối lượng 94.260
(-54,80%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 598,07
(+0,02%)


CTG - Phân tích kết quả kinh doanh Quý 2/2012
24/09/2012        -