CTG 
19.200
03/03/2015


+0,10 (0,52%)
Khối lượng 3.722.080
(+21,06%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 596,72
(+1,01%)


CTG - Phân tích kết quả kinh doanh Quý 2/2012
24/09/2012        -