Tăng vốn điều lệ năm 2012
VietinBank - 21/03/2012        

Tăng vốn điều lệ năm 2012 thông qua việc chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

  • + Văn bản chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước 
  • + Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu

    +  Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2012 

  • +  Nghị quyết của HĐQT về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Tệp đính kèm:  

 

CTG 
24.950
17/01/2020


+0,05 (0,20%)
Khối lượng 7.722.750
(-3,50%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 978,96
(+0,48%)


Liên kết Website