Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
VietinBank - 22/02/2012       

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 28 tháng 2) của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 

 

   Các tài liệu đại hội (dự thảo): Download tại đây 

 • Các tài liệu đại hội (chính thức): 
 •  
 • + Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012 
 • + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2012
 • + Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2012
 • + Phiếu ý kiến cổ đông ĐHĐCĐ 2012
 • + Qui chế ĐHĐCĐ 2012 
 • + Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012
 • + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và Mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 
 • + Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011 
 • + Tờ trình Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 
 • + Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ngân hàng 
 • + Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 
 • + Tờ trình sửa đổi - bổ sung điều lệ Ngân hàng 
 • + Nội dung sửa đổi - bổ sung điều lệ Ngân hàng 
 • + Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 
 • + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 
 • + Tờ trình bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động 
 • + Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2012
 • + Nghị quyết Đại hội đông năm 2012 
 •  

 

Tin mới hơn
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Tin cũ hơn
20/01 Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 sang ngày 28/2/2012
28/12 Vietinbank tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011
23/05 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
15/03 Đại hội đồng cổ đông 2010

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
22.750
+0,35 (1,56%)


07.08.2020

Khối lượng giao dịch 3.870.640
(+32,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 841,46
(+0,17%)