Vietinbank tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011
28/12/2011       

Ngày 28/12/2011, Ngân hàng Công thương Việt Nam vừa có văn bản báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011 lên Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo đó, Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán là 337.162.027 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu đã phân phối là 337.162.027 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán. Trong đó, cổ đông Nhà nước mua 270.761.695 cổ phiếu tương đương với giá trị 2.707.616.950.000 đồng, cổ đông ngoài Nhà nước mua 66.400.332 cổ phiếu tương đương 664.003.320.000 đồng.

 

Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và quyền mua cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện là 576.435 cổ phiếu. Số cổ phiếu này CTG tiếp tục chào bán theo NQHĐT ngày 17/12/2011.

 

Sau đợt phát hành số vốn điều lệ mới của CTG là 20.229.721.610.000 đồng.

 

Đến nay CTG đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011. Tổng số tiền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông Nhà nước phải nộp là 2.707.616.950.000 đồng.

 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, 2.707.616.950.000 đồng được thu hồi ngoại bảng đã xử lý tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thành vốn cấp của Ngân sách Nhà nước là 200 tỷ đồng, từ cổ phần hóa CTG là 273.555.889.458 đồng, từ cổ tức năm 2010 của cổ đông Nhà nước là 1.823.580.021.213 đồng, từ tạm sử dụng 410.481.039.329 đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trương ương.

Tin mới hơn
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Tin cũ hơn
23/05 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
15/03 Đại hội đồng cổ đông 2010

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
22.750
+0,35 (1,56%)


07.08.2020

Khối lượng giao dịch 3.870.640
(+32,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 841,46
(+0,17%)