Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam --- 2.400.204.956 64,46% 31/03/2019
MUFG Bank, Ltd --- 734.604.384 19,73% 31/03/2019
IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P. --- 200.864.399 5,39% 31/03/2019
International Finance Corporation --- 98.017.588 2,63% 31/03/2019
Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam --- 42.734.749 1,15% 31/03/2019
CP Tự do chuyển nhượng --- 246.978.480 6,63% 31/03/2019
CTG 
21.600
18/10/2019


-0,30 (-1,37%)
Khối lượng 3.231.470
(-2,73%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 989,20
(-0,06%)


Liên kết Website