Vốn điều lệ của VietinBank: 37.234.045.560.000

Tổng số cổ phiếu: 3.723.404.556

Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam --- 2.400.204.956 64,46% 30/06/2020
MUFG Bank, Ltd --- 734.604.384 19,73% 31/12/2019
IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P. --- 124.865.943 3,35% 13/01/2020
International Finance Corporation --- 60.931.946 1,64% 13/01/2020
Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam --- 42.734.749 1,15% 31/12/2019
Cổ phiếu khác --- 360.062.578 9,67% 30/06/2020
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.100
-0,05 (-0,16%)


20.10.2020

Khối lượng giao dịch 9.963.500
(-25,42%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 944,42
(+0,08%)