Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam --- 2.400.204.956 64,46% 30/06/2018
MUFG Bank, Ltd --- 734.604.384 19,73% 31/12/2017
IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P. --- 200.864.399 5,39% 31/12/2017
International Finance Corporation --- 98.017.588 2,63% 30/09/2015
Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam --- 42.734.749 1,15% 31/12/2017
CP Tự do chuyển nhượng --- 262.100.115 6,63% 30/06/2018
CTG 
21.000
20/06/2019


+0,75 (3,70%)
Khối lượng 5.590.770
(+291,30%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 959,18
(+1,00%)


Liên kết Website