CTG 
14.600
25/07/2014


-0,20 (-1,35%)
Khối lượng 289.720
(-47,17%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 600,14
(-0,32%)


VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014

25/07/2014
 
Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 của VietinBank đã thông qua các nội dung chính: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát; Bầu bổ sung 3 thành...
Chi tiết

Triển vọng sức mạnh tài chính của VietinBank ở mức “Ổn định”

23/07/2014
 
Theo công bố của tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Capital Intelligence (CI) vừa qua, triển vọng tín nhiệm sức mạnh tài chính của VietinBank được duy trì ở mức “Ổn định”…
Chi tiết
 

Hanoi: Credit Estimated to Fall 2% in 7 Months

22/07/2014
 
According to the Hanoi Statistics Department, total outstanding loans in July 2014 are estimated at nearly VND927 trillion, up 0.5% over the previous month and down 2% from December 2013.
Chi tiết

BIDV chuyển nhượng toàn bộ vốn từ VPB sang Public Bank Berhad

15/07/2014
 
Ngày 15/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (50%) của BIDV...
Chi tiết