Các giao dịch thành viên nội bộ của CTG
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
10/01/2020 International Finance Corporation --- Bán 18.939.642 --- ---
10/01/2020 IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P. --- Bán 36.772.272 --- ---
15/11/2019 International Finance Corporation --- Bán 18.146.000 --- ---
15/11/2019 IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P. --- Bán 39.226.184 --- ---
11/06/2018 Nguyễn Hoàng Dũng Phó Tổng giám đốc Bán 42.000 --- ---
15/05/2018 Nguyễn Hoàng Dũng Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 42.000 --- ---
25/01/2018 Trần Công Quỳnh Lân Phó Tổng giám đốc Bán 31.920 --- ---
17/01/2018 Trần Công Quỳnh Lân Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 31.920 --- ---
13/02/2017 Trần Công Quỳnh Lân Phó Tổng giám đốc Bán 0 --- ---
16/01/2017 Trần Công Quỳnh Lân Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 31.920 --- ---
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
34.600
-1,30 (-3,62%)


20.01.2021

Khối lượng giao dịch 7.455.800
(-53,09%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1129,94
(-0,09%)