Các giao dịch thành viên nội bộ của CTG
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
11/06/2018 Nguyễn Hoàng Dũng Phó Tổng giám đốc Bán 42.000 --- ---
15/05/2018 Nguyễn Hoàng Dũng Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 42.000 --- ---
25/01/2018 Trần Công Quỳnh Lân Phó Tổng giám đốc Bán 31.920 --- ---
17/01/2018 Trần Công Quỳnh Lân Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 31.920 --- ---
13/02/2017 Trần Công Quỳnh Lân Phó Tổng giám đốc Bán 0 --- ---
16/01/2017 Trần Công Quỳnh Lân Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 31.920 --- ---
30/05/2016 Trần Thanh Thủy --- Bán 1.000 --- ---
10/05/2016 Trần Thanh Thủy --- Mua 1.000 --- ---
13/10/2014 Hoàng Việt Phương --- Bán 0 --- ---
15/09/2014 Hoàng Việt Phương --- Đăng ký bán 5.700 --- ---
CTG 
21.700
16/07/2019


+0,20 (0,93%)
Khối lượng 6.521.320
(+226,25%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 982,11
(+0,99%)


Liên kết Website