Các giao dịch thành viên nội bộ của CTG
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
19/12/2016 Trần Công Quỳnh Lân Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 31.920 --- ---
30/05/2016 Trần Thanh Thủy --- Bán 1.000 --- ---
10/05/2016 Trần Thanh Thủy --- Mua 1.000 --- ---
20/08/2014 Hoàng Việt Phương --- Bán 5.700 --- ---
18/08/2014 Hoàng Việt Phương --- Đăng ký bán 5.700 --- ---
20/09/2013 Phạm Anh Tuấn --- Đăng ký bán quyền mua 71.716 --- ---
20/09/2013 Phạm Anh Tuấn --- Bán quyền mua 71.716 --- ---
14/05/2013 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd --- Mua 644.389.811 --- ---
12/11/2012 Nguyễn Thị Ngọc Diệp --- Bán 1.000 --- ---
17/10/2012 Nguyễn Thị Ngọc Diệp --- Đăng ký bán 1.000 --- ---
CTG 
19.550
22/09/2017


-0,25 (-1,26%)
Khối lượng 3.231.000
(+1,70%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 807,13
(+0,40%)


Liên kết Website