CTG 
14.100
27/11/2014


0,00 (0,00%)
Khối lượng 155.020
(+76,38%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 572,89
(-0,55%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ