Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
CTG 
17.150
26/10/2016


-0,05 (-0,29%)
Khối lượng 520
(-99,92%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 674,51
(-0,25%)


Liên kết Website