CTG 
17.600
22/04/2015


-0,40 (-2,22%)
Khối lượng 3.611.600
(+43,61%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 562,51
(+0,05%)


Tải về

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ