CTG 
14.600
28/07/2014


0,00 (0,00%)
Khối lượng 69.520
(-76,00%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 591,40
(-1,46%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ