CTG 
18.800
10/03/2015


+0,10 (0,53%)
Khối lượng 1.198.040
(-20,88%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 589,66
(+0,21%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ