CTG 
14.300
21/11/2014


+0,10 (0,70%)
Khối lượng 89.270
(-32,10%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 588,03
(-0,89%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ