CTG 
16.000
16/04/2014


-0,20 (-1,23%)
Khối lượng 1.513.510
(+65,36%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 574,29
(-2,01%)


Tải về

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ