CTG 
14.700
31/10/2014


+0,70 (5,00%)
Khối lượng 1.091.960
(+101,92%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 600,84
(+1,99%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ