You haven't installed the license to use Trirange Portal Server in this domain. Please contact us to purchase the appropriate license.
CTG 
19.100
02/07/2015


+0,30 (1,60%)
Khối lượng 1.830.330
(-63,73%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 597,06
(+0,94%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về