CTG 
19.600
25/11/2015


0,00 (0,00%)
Khối lượng 682.440
(-29,67%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 595,70
(+0,31%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về