Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
CTG 
17.400
26/08/2016


+0,30 (1,75%)
Khối lượng 622.140
(+259,58%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 667,75
(+1,40%)


Liên kết Website