CTG 
20.300
06/10/2015


+0,30 (1,50%)
Khối lượng 3.176.750
(+181,15%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 581,29
(+1,98%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về