CTG 
14.500
19/09/2014


0,00 (0,00%)
Khối lượng 515.740
(+51,66%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 613,29
(-0,41%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ