Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
CTG 
16.500
28/06/2016


-0,20 (-1,20%)
Khối lượng 182.440
(-45,43%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 622,20
(+0,15%)


Liên kết Website