Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
CTG 
18.700
24/03/2017


+0,20 (1,08%)
Khối lượng 2.641.790
(+152,14%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 722,14
(+0,36%)


Liên kết Website