CTG 
20.000
07/10/2015


-0,30 (-1,48%)
Khối lượng 1.649.740
(-48,07%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 579,57
(-0,30%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về