CTG 
18.000
30/01/2015


-0,80 (-4,26%)
Khối lượng 3.180.240
(-25,63%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 576,07
(-1,24%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ