CTG 
14.600
28/08/2014


+0,10 (0,69%)
Khối lượng 180.230
(-14,40%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 632,03
(+0,52%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ