Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
CTG 
16.900
26/09/2016


0,00 (0,00%)
Khối lượng 220.590
(-79,53%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 677,04
(+0,44%)


Liên kết Website