CTG 
14.600
16/09/2014


0,00 (0,00%)
Khối lượng 88.750
(-60,24%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 627,53
(-0,45%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ