CTG 
18.400
25/05/2015


+0,30 (1,66%)
Khối lượng 1.249.000
(-27,96%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 563,00
(+0,21%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về