Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
CTG 
17.800
28/07/2016


-0,20 (-1,11%)
Khối lượng 292.440
(-80,44%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 657,14
(+0,16%)


Liên kết Website