CTG 
14.800
29/08/2014


+0,20 (1,37%)
Khối lượng 2.808.010
(+1458,01%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 636,65
(+0,73%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ