CTG 
22.100
04/08/2015


0,00 (0,00%)
Khối lượng 621.540
(-83,12%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 606,46
(-0,49%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về