CTG 
19.900
28/08/2015


+0,50 (2,58%)
Khối lượng 2.698.450
(-20,01%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 570,87
(+2,71%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về