CTG 
13.900
19/12/2014


0,00 (0,00%)
Khối lượng 165.770
(+180,30%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 523,09
(-1,01%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ