CTG 
13.900
18/12/2014


+0,10 (0,72%)
Khối lượng 59.140
(-89,89%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 528,45
(+1,97%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ