CTG 
14.700
31/07/2014


+0,20 (1,38%)
Khối lượng 169.480
(-9,40%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 596,07
(+1,14%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ