CTG 
19.200
03/03/2015


+0,10 (0,52%)
Khối lượng 3.223.840
(+4,86%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 594,41
(+0,62%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ