CTG 
16.000
16/04/2014


-0,20 (-1,23%)
Khối lượng 732.030
(-20,02%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 574,20
(-2,03%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ