CTG 
14.500
27/08/2014


-0,20 (-1,36%)
Khối lượng 210.550
(-5,67%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 628,77
(-0,05%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ