CTG 
19.100
06/03/2015


+0,30 (1,60%)
Khối lượng 3.752.690
(+42,89%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 593,97
(-0,49%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ