CTG 
14.300
20/10/2014


0,00 (0,00%)
Khối lượng 193.160
(-13,80%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 589,24
(+0,15%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ