CTG 
18.900
27/05/2015


+0,10 (0,53%)
Khối lượng 2.088.700
(-24,00%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 566,48
(-0,13%)


Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về