Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

 

Bà Lê Anh Hà

Trưởng Ban kiểm soát

 

Ông Nguyễn Mạnh Toàn

Thành viên Ban kiểm soát

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Thành viên Ban kiểm soát

CTG 
24.950
17/01/2020


+0,05 (0,20%)
Khối lượng 7.722.750
(-3,50%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 978,96
(+0,48%)


Liên kết Website