Ban điều hành

BAN ĐIỀU HÀNH

 

Ông Trần Minh Bình

Tổng Giám đốc

 

HiroshiYamaguchi2405.jpg

Ông Hiroshi Yamaguchi

Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Như Hoa

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Tổng Giám đốc

HiroshiYamaguchi2405.jpg

Ông Nguyễn Đức Thành

Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Công Quỳnh Lân

Phó Tổng Giám đốc

HiroshiYamaguchi2405.jpg

Ông Nguyễn Đình Vinh

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Hồng Vân

Phó Tổng Giám Đốc

 

 Ông Nguyễn Hải Hưng

 Kế toán trưởng

 

CTG 
24.950
17/01/2020


+0,05 (0,20%)
Khối lượng 7.722.750
(-3,50%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 978,96
(+0,48%)


Liên kết Website